RGP.6232.1.2019: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Świlcza

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6232.1.2019: Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza" 20-09-2019 Odsłon: 47
RGP.6232.1.2019: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 13-09-2019 Odsłon: 80