Konkursy na stanowiska

Konkursy na stanowiska

Tytuł Odsłony
2019.02.20: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości,Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza Odsłon: 29
2019.02.15: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 65
2019.02.12: Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza - konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Odsłon: 34
2019.02.14: Wójt Gminy Świlcza ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko - Zastępcy Skarbnika Gminy Odsłon: 62
2019.02.08: Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy Instruktora w niepełnym wymiarze czasu pracy Odsłon: 69
2019.02.07: Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 78
2019.01.22: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 155
2019.01.08: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza na stanowisko Referenta Odsłon: 200
2019.01.03: Szkoły Podstawowa w Trzcianie - intendent Odsłon: 179
2018.12.20: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko podinspektora w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 172
2018.12.18: Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - Kierownik sekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Odsłon: 137
2018.12.11: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika sekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ZWiK w Świlczy Odsłon: 144
CUW.K.2111.1.2018: Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 168
CUW.K.2111.2.2018: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 162
2018.11.27: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy - Kierownik sekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Odsłon: 134
CUW.K.2111.1.2018: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza Odsłon: 115
2018.11.26: Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika sekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy Odsłon: 107
2018.11.23: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza, w celu zastępstwa Odsłon: 166
2018.11.15: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza na stanowisko Referenta Odsłon: 192
2018.11.13: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy na stanowisko kierownika sekcji wodociągowej i kanalizacji Odsłon: 171
2018.11.08: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza na stanowisko Podinspektora Odsłon: 249
2018.11.06: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko urzędnicze w Referacie Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świlcza, w celu zastępstwa Odsłon: 163
2018.09.13: Nabór na rzeczoznawców w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów inspekcji weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętów podlegających oszacowaniu Odsłon: 124
2018.08.08: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - Instruktor w niepełnym wymiarze czasu pracy Odsłon: 351
2018.07.27: Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 240
2018.07.27: Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 243
2018.07.26: Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Gminnego w Bratkowicach Odsłon: 217
2018.07.26: Ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF Odsłon: 142
2018.07.24: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Żłobka Gminnego w Bratkowicach Odsłon: 213
2018.07.24: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 238

Podkategorie