Zarządzenia - 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
Zarządzenie Nr 120.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 31-07-2020 Odsłon: 43
Zarządzenie Nr 109.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Świlcza w zamian za dni świąteczne przypadające 15 sierpnia 2020 r. i 26 grudnia 2020 r. 21-07-2020 Odsłon: 57
Zarządzenie Nr 85.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Świlcza 12-06-2020 Odsłon: 269
Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 1.04.2020 r. w sprawie pomocy przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 14-04-2020 Odsłon: 149
Zarządzenie Nr 37.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Świlcza 24-03-2020 Odsłon: 292
Zarządzenie Nr 012.2020 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych oraz klas I, IV, VII sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza 07-02-2020 Odsłon: 512