Prawo lokalne

Obwieszczenia z zewnątrz

Tytuł Odsłony
DLI.2.6621.68.2017.MLi.6: Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 12 lipca 2018 r. utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. odmawiającej zmiany i uchylenia decyzji Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Dębica Pustynia" - Rzeszów węzeł "Rzeszów Zachodni" Odsłon: 157
RZ.1.5.521.1022.2018.RD: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt drcyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek o nr ewid. 881/1, 1118/29 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 176
SKO.415/397/2017: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 22.05.2018 r. o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.13.2017 z dnia 17.09.2017r. Odsłon: 127
SKO.415/66/2018: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 23.05.2018 r. o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.45.2017 z dnia 15.02.2018r. Odsłon: 150
SKO.415/77/2018: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 23.04.2018 r. o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.1.2018 z dnia 05.03.2018 Odsłon: 138
I-V.746.2.12.2018: Obwieszczenie z dnia 14.02.2018 r. w sprawie wydania przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji Nr 2/12/18, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ramach za da nia inwestycyjnego: "Uzbrojenie terenów inwestycyj nych - Rzeszów-Dworzysko", na działce nr ewid.: 1486 obręb 0008 Świlcza w gminie Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym" Odsłon: 167
I-V.746.2.12.2018: Obwieszczenie z dnia 22.01.2018 r. o wszczęciu przez Wojewodę Podkarpackiego postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Rzeszów-Dworzysko", na działce nr ewid.: 1486 obręb 0008 Świlcza w gminie Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym" Odsłon: 203
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. Odsłon: 149
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 10 listopada 2017r., znak: WI-KS.6220.10.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała.nie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. Odsłon: 133
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie odwiertu Słotwinka 1K-KGZ Czrna Sędziszowska”. Odsłon: 124
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017r., w sprawie postepowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzya NPP). Odsłon: 109
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 16 października 2017r., w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała. Odsłon: 124
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 18 września 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała. Odsłon: 212
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie strzelnicy sportowej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego, zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gmina Boguchwała”. Odsłon: 113
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie strzelnicy sportowej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego, zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gmina Boguchwała”. Odsłon: 112
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2016 w sprawie uchylenia decyzji wydanej z up. Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 sierpnia 2016 nr RGM.6733.032.20 15 w sprawie odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005. Odsłon: 104
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 19 września 2016 w sprawie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2016 r. znak: RGM.6733.003.2014 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla P4 Sp. z 0.0. pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAYRZE5004B składającej się z wieży stalowej wraz z antenami sektorowymi i radioliniowymi, urządzeniami sterującymi pracą stacji bazowej, ogrodzeniem systemowym oraz budową wewnętrznej linii zasilającej WLZ na terenie części działki nr ew. 1986 obr. Dąbrowa, w Gminie Świlcza, zaś w pkt 2 umorzono postępowanie odwoławcze. Odsłon: 114
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2016 w sprawie "Budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku od Węzła Świlcza (km 4+947,99) - do Węzła Kielanówka (km 11+400)". Odsłon: 116
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.10.2015r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla na stępujących obszarów Natura 2000. Odsłon: 106
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.07.2015r. o przekazaniu dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”. Odsłon: 113