Sprawozdania finansowe za rok 2012

Tytuł Wytworzony Odsłony
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 18-11-2014 Odsłon: 238
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku 18-11-2014 Odsłon: 225
Rb–N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku 18-11-2014 Odsłon: 240
Rb–27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 18-11-2014 Odsłon: 232
Rb–28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 18-11-2014 Odsłon: 259
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 25-07-2012 Odsłon: 234
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku 25-07-2012 Odsłon: 225
Rb–NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 marca roku 2012 07-05-2012 Odsłon: 233
Rb–Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku 07-05-2012 Odsłon: 242