Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RG.0002.30.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 listopada 2020 r. - zwołanie XXX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 20-11-2020 Odsłon: 21
RGP.6733.79.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.79.2020.MP dla inwestycji pn.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr ewid. 190, 189, 188/1, 188/2, 187 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-11-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.81.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.81.2020.EŁ dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działkach nr ewid. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-11-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.83.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.83.2020.DŚ dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach nr ewid. 1167/2, 1167/1 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-11-2020 Odsłon: 4
RGP.6733.80.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.80.2020.DŚ dla inwestycji pn.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na działkach nr ewid. 260/2, 260/1 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-11-2020 Odsłon: 5
RGP.6733.90.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.90.2020.EŁ dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza”, na terenie działek o nr ewid.: 2566/12, 2566/10, 2566/11 obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 16-11-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.89.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.89.2020.DŚ dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla”, na terenie działek o nr ewid.: 292/9, 368/1, 367/7, 384/1, obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 16-11-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.78.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.78.2020.EŁ dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2875, 2867, 2848/4, 2848/3 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 13-11-2020 Odsłon: 6
RGP.6733.77.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.77.2020.DŚ dla inwestycji pn.: Budowa stacji telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr „55953_ŚWILCZA_RZESZÓWZACHÓD” na działkach nr ew. gr. 960, 964/2 (część), położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza dla T-MOBILE POLSKA S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12 13-11-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.76.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.76.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 1044/3, 1040, 1043, 1039, 1037/2, 1037/1, 1034 położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 13-11-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.70.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.70.2020.EŁ dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ew. gr. 119/2, 124, 119/3, 119/4, 118/2, 118/1, 117/1, 113, 112/1, 111, 109, 108, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 13-11-2020 Odsłon: 6
RGP.6733.88.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 633/3, 633/4, 633/5, 633/6 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 10-11-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.69.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.69.2020.MP dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana na działce nr ewid. 2765/2 położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 10-11-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.68.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka na działkach nr ewid. 748/3, 746, 744, 403/1, 403/2, 743, 711, 710, 404/2, 404/1, 410/3, 410/2 położonych w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 08-11-2020 Odsłon: 11
RGP.6733.85.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działkach nr 4846/9, 4846/10, 4846/11, 4846/12, 4846/13, 4846/14, 4846/15 obr. Bratkowice gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o 05-11-2020 Odsłon: 11
RGP.6733.73.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.73.2020.MP dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na terenie działki nr ewid. 1226 położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, dla Gminy Świlcza 05-11-2020 Odsłon: 9
RGP.6733.71.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.71.2020.MP dla inwestycji obejmującej: zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na terenie działki nr ewid. 2705 położonej w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza, dla Gminy Świlcza 05-11-2020 Odsłon: 7
RGP.6733.67.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej – połączenie istniejących wodociągów Świlczy z wodociągami w Rudnej Wielkiej” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trzech zbiorników wody o pojemności V=100 m3 na działce 4694/18 w m. Świlcza wraz z siecią wodociągową od zbiorników wody do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w m. Rudna Wielka.”na działkach nr ew. gr. 1078, 1106, 1077/2, 1069, 1068, 1062, 1061, 1105/2, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 04-11-2020 Odsłon: 14
RGP.6733.86.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice”, na terenie działek o nr ewid.: 4833/10, 4832, 4831/2, 4830/1, 4829/2, 4829/1, 4828/1, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 04-11-2020 Odsłon: 13
RGP.6733.74.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.74.2020.DŚ dla inwestycji pn.: „zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” na działce nr ewid. 431/1, położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 04-11-2020 Odsłon: 10