Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.43.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mrowla i Świlczamna działkach nr 1616/2, 1616/1, 2665/2, obr.Mrowla gm. Świlcza, 1080/1, 1079/1, 1079/5, 1079/8, 1079/7, 1079/18, 1069/5, 1069/2, 1069/4- obr. Świlcza, gm. Świlcza.. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 10-07-2020 Odsłon: 2
RGP.6733.20.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1KV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego” na terenie działek o nr ew. gr. 1620/1, 1430 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 10-07-2020 Odsłon: 3
RGP.6733.24.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa" na terenie działki nr ewid. 985/1 położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 08-07-2020 Odsłon: 8
RGP.6733.25.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2020r o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 1250/8, 1249/1, 1197, 4860/1, 4860/2, 4860/3, 4860/4, 4860/5, 4860/6, 4860/7, 4860/8, 4860/9, 4861, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 02-07-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.29.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2020r o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc Świlcza - na działkach nr ewid. 3736/4, 3742, 3743, 3744, 3745, obręb Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 01-07-2020 Odsłon: 14
RGP.6733.18.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2020r o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej Zaczernie-Bratkowice od słupa nr 5 do stacji Bratkowice 27 wraz z odgałęzieniami do stacji Bratkowice 12 i 13” na terenie działek o nr ewid: 886/1, 883, 875, 882/3, 6660, 880/2, 881/1, 1125/3, 3606/19, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3536, 3535/4, 6820/1, 3531, 3523/2, 2696/2, 3606/4, 3565, 2733/4, 6819/6, 3651/2, 3652/2, 3653/2, 3656/2, 3657/2, 3658/2, 3659/2, 3660/2, 3661/2, 3662/2, 3663/2, 3664/2, 3665/2, 3669/2, 3670/2, 3672/2, 3674/2, 3677/2, 3682/2, 3686/2, 3687/2, 3688/2, 3690/2, 3691/2, 3693/2, 6661, 3702/4, 3704/3, 3705/5, 3706/3, 3707/3, 3710/4, 3711/3, 3715/4 01-07-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.41.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działkach” nr 19/1, 64. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 30-06-2020 Odsłon: 18
RGP.6733.44.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działek o nr ewid: 418, 1374, 1158, 1157, 1156, 1155, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 30-06-2020 Odsłon: 17
RGP.6733.38.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „zmiana sposobu użytkowania starej plebanii na muzeum wraz z przebudową,” na terenie części działki o nr ewid: 3698/12, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Pana Józefa Tront 26-06-2020 Odsłon: 20
RGP.6733.42.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 2819/11, 2818/5, 2818/4, 2819/10, 2818/3, 2819/9, obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 25-06-2020 Odsłon: 19
RGP.6733.21.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R” na terenie działek o nr ew. gr. 832/12, 585, 742, 1080/1, 817(części) położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168, dla inwestora Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-06-2020 Odsłon: 17
RGP.6733.39.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na działkach nr 2818/1, 2817, 2816, 2961/1, 1567/6, 1568/6, 1569/6, 1570/8 obr. Mrowla gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 19-06-2020 Odsłon: 29
RGP.6733.14.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2020r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n.„Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV- oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1335R w miejscowości Bratkowice na działkach nr 1973, 1778/9, 1782, 1783, 1786, 1787/1, 1796, 1797, 1798, 1805, 1817, 1816, 1818, 1823/10, 1824/2 (części) obr. Bratkowice, gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 19-06-2020 Odsłon: 26
RGP.6733.37.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 624/2, 647/4, 661/21, 661/22, 661/23, 661/24, 661/25, 661/26 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 19-06-2020 Odsłon: 29
RGP.6733.35.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działkach nr 727/1, 735, 758, 843/1, 843/2, 886, 865 obr. Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 19-06-2020 Odsłon: 23
RGP.6733.26.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 2020r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.26.2020.MP dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Woliczka na działkach nr 1229, 1038, 1286, 38, 37/2,37/3, 37/4 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o 17-06-2020 Odsłon: 24
RGP.6733.23.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 2020r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.23.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc Woliczka- na działkach nr ewid. 167/7, 818, 821, 822, 852/2, 851/1, 851/2, 858, 859, 862, 863, 865, 870, 1036/2, 1036/4, 873, 874, 878 obr. Woliczka gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 17-06-2020 Odsłon: 22
RGP.6733.36.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 4829, 4828, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 17-06-2020 Odsłon: 22
RGP.6733.28.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 czerwca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc Dąbrowa - na działkach nr ewid. 967/1, 946/1, 968/3, 968/2, 945/1 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 17-06-2020 Odsłon: 22
RGP.6733.27.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 czerwca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka" na terenie działek nr ewid. 1375/1, 177/7 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, na rzecz inwestora Gminy Świlcza 17-06-2020 Odsłon: 21