Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.19.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie większe niż 1 KV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa, na terenie działek o nr ewid: 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 08-04-2020 Odsłon: 1
RGP.6733.21.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza” na działkach nr 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 obr. Świlcza gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-04-2020 Odsłon: 1
RGP.6733.15.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 1381R w miejscowości Bratkowice”, na terenie działek o nr ewid: 4039/3, 4214, 4276, 6527, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 07-04-2020 Odsłon: 3
RGP.6733.7.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: . „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 4859, 4860, 4861/1, 4862, 4874/2, 4877, 4878, 4881/2, 4882, 4891, 4892, 4896/8, 4897/3, 4907, 4908/1, 5037, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063/1, 5064/1, 5065, 5067, 5068, 5070, 5239/1, 5240/2, 5240/3, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 07-04-2020 Odsłon: 1
RGP.6733.17.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 kwietnia .2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R, w miejscowości Świlcza na działkach nr 832/12, 585, 742, 1080/1, 817 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 07-04-2020 Odsłon: 1
RGP.6733.16.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa drogi gminnej nr 137414R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 2150R w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 1118/3, 1118/32, 1122, 2890, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 31-03-2020 Odsłon: 12
RGP.6733.1.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: . “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 1090/1, 1090/2, 1117, 1235, 1088, 1087/2, 1085, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 31-03-2020 Odsłon: 11
RGP.6733.5.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 marca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV-oświetlenie drogi gminnej (dz. 646) w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr 628/2, 629/9, 629/10, 629/2, 646, 629/5, 629/6 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 30-03-2020 Odsłon: 9
RGP.6733.13.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.13.2020.EŁ dla inwestycji „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości. Dąbrowa na terenie działek nr ewid: 1043/1, 1050, 1058/12, 1058/11, 1058/8 (części) obr. Dąbrowa gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 26-03-2020 Odsłon: 19
RGP.6733.12.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.12.2020.JT dla inwestycji „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Błędowa Zgłobieńska na działkach nr 1137/1 i 1137/2 (części) obr. Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 26-03-2020 Odsłon: 17
RGP.6733.11.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.11.2020.MP dla inwestycji „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Rudna Wielka na działkach nr 835, 831, 823, 822/1, 822/9, 822/8, 822/7, 822/6, 822/5 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 26-03-2020 Odsłon: 17
RGP.6733.8.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.8.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza na działkach nr 2495/2, 2495/1, 2489/3, 2489/2, 2490/3, 2490/2, 2490/1, 2491/5, 2491/6, 2491/2, 2491/1 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 26-03-2020 Odsłon: 19
RG.0002.22.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2020 r. nt. zwołania XXII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 24-03-2020 Odsłon: 54
RGP.6733.3.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 marca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działek o nr ewid: 4348/4, 4347/9, 4346/6, 4346/5, 4346/4 (części) położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 22-03-2020 Odsłon: 20
RGP.6733.72.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 marca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na terenie działek o nr ewid: 4114/3 i 4114/4, obręb Świlcza, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 18-03-2020 Odsłon: 25
RGP.6733.4.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 1827/11, 1825/3, 1827/12 (części) położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 18-03-2020 Odsłon: 26
RGP.6733.14.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV-oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1335R w miejscowości Bratkowice na działkach nr 1973, 1778/9, 1782, 1783, 1786, 1787/1, 1796, 1797, 1798, 1805, 1817, 1816, 1818, 1823/10, 1824/2 obr. Bratkowice gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 13-03-2020 Odsłon: 30
RGP.6733.10.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice w km 0+430 – km 1+260” na terenie działki o nr ew. gr. 3523/2(część) położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 12-03-2020 Odsłon: 25
RGP.6733.9.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: "przebudowa drogi gminnej nr 108763R w miejscowości Świlcza w km 0+353 ¬ km 0+827” na terenie działki o nr ew. gr. 306/2(część) położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-03-2020 Odsłon: 21
RGP.6733.06.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: "zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola" na terenie działki nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-03-2020 Odsłon: 25