Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RG.0002.17.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 18 listopada 2019 r. nt. zwołania XVII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 18-11-2019 Odsłon: 15
RGP.6733.55.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2019 r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 2730/17, 2731/22, 2731/21, 2731/31, 2731/30, 2731/19, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-11-2019 Odsłon: 6
RGP.6733.53.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 2019 r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2876/3, 2876/2, 2876/1, 2875, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-11-2019 Odsłon: 6
RGP.6733.54.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku zaplecza szatniowo- socjalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, C.O.; budowa trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu; studni, małej architektury, kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rowu, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej; górki saneczkowej, na działkach nr ew. gr. 177/9, 184, 2074(część), położonych w miejscowości Rudna Wielka 14-11-2019 Odsłon: 6
RGP.6733.58.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 139, 23, 253, 254, 255/1, 280/18, położonych w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 14-11-2019 Odsłon: 6
RGP.6733.63.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 października 2019r o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie działek o nr ewid: 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza 07-11-2019 Odsłon: 13
RGP.6733.52.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 listopada 2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 3550/3, 3550/4, 3550/1, 3549, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 07-11-2019 Odsłon: 15
RGP.6733.50.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 listopada 2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. : 2810, 2818/5, 2819/11, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 07-11-2019 Odsłon: 13
RGP.6733.66.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pod nazwą „Budowa Oświetlenia Boiska w Miejscowości Mrowla” na terenie działek o nr ewid: 1621, 1623, 1627 obręb Mrowla, Gmina Świlcza” 05-11-2019 Odsłon: 9
RGP.6733.68.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 2731/19, 2731/18, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 05-11-2019 Odsłon: 9
RGP.6733.67.2019.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na terenie działek o nr ewid: 20/2, 23, 124, obręb Woliczka, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 05-11-2019 Odsłon: 9
RGP.6733.57.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 952, 953, 954, położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 30-10-2019 Odsłon: 20
RGP.6733.47.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. gr. 1620/1, 2641/1, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza”, dla Gminy Świlcza 30-10-2019 Odsłon: 16
RGP.6733.46.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i boiska sportowego na działkach nr ew. gr. 371/2, 591, 886/2, 890, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza.” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 30-10-2019 Odsłon: 15
RGP.6733.44.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. gr. 749/4, 751, 784/2, 785, 793, 875/2, 875/5, 962/3, 994, 1001/2, 1078, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza.” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 30-10-2019 Odsłon: 12
RGP.6733.42.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej, na działkach nr ewid. 4049, 4050/2, 4050/1, 4054/1, 4054/2, 4055/1, 4055/2, 4057/7, 4058/9, 4057/6, 4058/10, 4060/3, 4060/4, 4061/5, 4061/6, 4062/2, 4062/3, 4063/2, 4063/4, 4063/3, 4064/2, 4065/1, 4065/2, 4066, 4067/1, 4068, 4073/5, 4073/4, 4073/2, 4073/1, 4074/1, 4074/3, 4075/1, 4858/1, 4077/1, 4077/2, 4077/6, 4084/3, 4084/1, 4085/2, 4085/1, 4088/1, 4089/1, 4089/2, 4092/1, 4093, 4094/6, 4095, 4096, 4097, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4048/2 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza.”dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-10-2019 Odsłon: 17
RGP.6733.51.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 3520/2, 6660, 3521/2, 6348/5, 6348/4, 6348/3, 6348/2, 6348/1 (część), położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 24-10-2019 Odsłon: 18
RGP.6733.49.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr ew. gr. 2151, położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 24-10-2019 Odsłon: 17
RGP.6733.64.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.64.2019.JT dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid : 3766/3, 3767/2, 3767/1, 3802 obręb Świlcza, Gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 23-10-2019 Odsłon: 23
RGP.6733.62.2019.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza dnia 22 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.62.2019.MP dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działek o nr ewid: 621/16, 621/14, 621/11, 621/9 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 23-10-2019 Odsłon: 23