RGI.271.19.2018: Usługi - Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza w zakresie:

  1. Bratkowice:
  • Oświetlenie uliczne drogi na istniejących słupach energetycznych nr 34/20/B dz. nr ew. 371/2 oraz nr 1/24 dz. nr ew. 591
  1. Trzciana:
  • Oświetlenie drogi gminnej dz. nr ewid 1620/1 - na odcinku 800 m
  • Montaż lampy oświetleniowej na słupie 11/3A na dz. nr 2641/1
  • Oświetlenie drogi gminnej dz. nr ew. 374 tj od dz. nr 356 do dz. nr 358/5 - 2 lampy oraz drogi dz. nr 482 tj od dz. nr 621/4 do dz. 615 - 1 lampa
  1. Dąbrowa - wykonanie oświetlenia dróg:
  • Dz. nr ew. 1168 o długości ok. 590 mb tj na całej długości drogi
  • Dz. nr ew. 1001 o długości ok. 500 mb tj od działki nr 963 do działki nr 930/2.
  • Dz. nr ew. 1050 o długości ok.60 mb tj od działki nr 897 do działki nr 893/1
  • Dz. nr ew. 946/1 o długości ok. 320 mb tj od działki nr 967/1 do działki nr 947/4.
  1. Dąbrowa:
  • Oświetlenie boiska sportowego w Dąbrowie – płyta boiska
  1. Rudna Wielka - wykonanie oświetlenia dróg:
  • dr 784/2 od dz. 782/1 do dz. 779/1 m - ok. 160 m; 2 lampy
  • dr 785 od dz. 778/2 do 768/4 - ok. 220 m ;3 lampy
  • przy drodze dz. nr ewid. 751 tj od dz. 752 do dz. 757/7 - ok. 280 m; 3 lampy
  • droga 962/3 od dz 954/1 do dz 1043 -ok. 480 m; 6 lamp
  1. Błędowa Zgłobieńska:
  • Oświetlenie uliczne drogi od działki 666/2 do dz. 1163/87 przy dr 1388R (dr. Powiat.) - dł 1400 m
  1. Woliczka:
  • Oświetlenie dróg w Woliczce - ok 4 lampy na drodze nr 354 wzdłuż działki 288/2 do 291/3 - ok 300 m
  1. Świlcza - oświetlenie brakujących odcinków dróg:
  • droga gminna 108761R na odcinku od budynku nr 749A do 752 - 2 lampy,
  • droga gminna 108761R na wysokości budynku 750- 1 lampa,
  • dowieszenie lampy na istn. słupie dz. 2355 k. pos 448 - 1 lampa,
  • skrzyżowanie drogi dz. 2801/1 z drogą dz. 2978 - 1 lampa na dz. nr 4837.
  1. Świlcza:
  • Wykonanie oświetlenia parkingu przy Przedszkolu Publicznym - 1 lampa, zasilanie ok. 34 m
  1. Bratkowice:
  • Wymiana oświetlenia na stadionie w Bratkowicach na spełniające wymogi regulaminu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej