Finanse

Budżet gminy

Tytuł Opublikowano Odsłony
Uchwała Nr 5/44/2017 z dnia 17 października 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: informacji Wójta Gminy Świlcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. 17-10-2017 Odsłon: 254
Zarządzenie Nr 124.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 18-08-2017 Odsłon: 176
Zarządzenie Nr 35.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2016 rok 11-05-2017 Odsłon: 175
Uchwała Nr V/33/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 11-05-2017 Odsłon: 167
Uchwała Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 28-12-2016 Odsłon: 163
Uchwała Nr XXXIV/214/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. - Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2017 28-12-2016 Odsłon: 159
Zarządzenie nr 90/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku 25-08-2016 Odsłon: 157
Uchwała Nr V/50/2015 z dnia 18 maja 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok 28-04-2016 Odsłon: 147
Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza 28-04-2016 Odsłon: 162
Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2016 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2016 28-04-2016 Odsłon: 158
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2015 rok 28-04-2016 Odsłon: 144
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za I półrocze 2015 rok 10-09-2015 Odsłon: 144
Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 11 maja 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok 17-07-2015 Odsłon: 141
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2014 rok 17-07-2015 Odsłon: 149
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok 17-07-2015 Odsłon: 148