Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.07.2019 z dnia 09.12.2019r., o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice Odsłon: 48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 w sprawie wydania decyzji ograniczającej odddziaływanie na środowisko linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km od 133,600 - 154,600 Odsłon: 79
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały znak: ROS.6220.2.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" Odsłon: 69
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2018 z dnia 04.05.2019r., o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bratkowice – Gierdam” Odsłon: 82
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały znak: ROS.6220.2.2019 z dnia 09.05.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" Odsłon: 98
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2018 w związku z wszczęciem postępowaniem administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 91 odcinek Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km od 133,600 - 154,900 Odsłon: 95
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały nr ROS.6220.2.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" Odsłon: 132
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2018 z dnia 21.02.2019r., informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bratkowice - GIEDRAM w miejscowości Bratkowice" Odsłon: 158
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.06.2018 z dnia 18.01.2019r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego na działce nr ewid. 1069/5 w Świlczy” Odsłon: 156
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.17.5.2017.KR.18, o wydaniu decyzji, którą umorzono postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przbudowa drogi gminnej Nr 108761R od km 0+000 do km 0+579,98 o dł. 578,98, przebudowa drogi gminnej Nr 137100R od km 0+000 do km 0+208,39 o dł. 208,39m, łączna długość 788,37m, budowa obiektu mostowego wraz z rozbiórką na działkach 2657/2, 2663, 2661, 2658/2, 2391/7, 2638/2, 2637/2, 2636/2, 2391/5, 2631/2, 2630/7, 2391/3, 2630/2, 2392, 2393/2, 2408/11, 2406, 2405 obręb Mrowla oraz działkach nr 439/2, 456/2, 437/4, 456/3 obręb Świlcza w miejscowościach Świlcz, Mrowla w gminie Świlcza" Odsłon: 236