Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.07.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2020 r. o przesłaniu uzupełnienia raportu do organu opiniującego w sprawie dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń w miejscowości Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 28-10-2020 Odsłon: 8
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG” 27-10-2020 Odsłon: 7
RGP.6341.13.2020: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu w miejscowości Dąbrowa 05-10-2020 Odsłon: 20
RGP.6341.12.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: “Punkt zbierania odpadów złomu, na działce o nr ewid.: 181 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana” 05-10-2020 Odsłon: 25
RGP.6341.12.2020: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w związku z przebudową drogi gminnej nr 108752R 02-10-2020 Odsłon: 19
RGP.6220.4.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 września 2020 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 01-10-2020 Odsłon: 20
RGP.6220.12.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 września 2020 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: “Punkt zbierania odpadów złomu, na działce o nr ewid.181 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana” 14-09-2020 Odsłon: 26
RGP.6220.4.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu wystąpieniu do organu opiniującego w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 07-08-2020 Odsłon: 51
RGP.6220.2.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji umarzającej o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 5600/3, 6724, 6177/1 w miejscowości Bratkowice – instalacja I i II” 04-08-2020 Odsłon: 57
RGP.6341.09.2020: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania i zabraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świlcza na potrzeby realizacji zadania p.n.: “Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działkce nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka”. 29-07-2020 Odsłon: 49