MOJA SPRAWA W URZĘDZIE

Urząd Stanu Cywilnego

Siedziba

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168


Tel. 17 86 70 140
Fax: 17 86 70 157

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 106 (I piętro)

Kierownik
Z upoważnienia Wójta Gminy Świlcza mgr inż Wioletta BAJEK
W zastępstwie:
   
mgr inż. Paweł RZEPKA

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można ponadto: transkrybować zagraniczny dokument stanu cywilnego, odtworzyć zagraniczny dokument stanu cywilnego, zarejestrować urodzenie i zgon, które nastąpiły poza granicami RP  i nie zostały tam zarejestrowane, zarejestrować urodzenie, zawarcie małżeństwa albo zgon, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu  nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać: odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych, zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego, danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia niezbędne  do zawarcia ślubu konkordatowego, zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.

Tytuł Odsłony
Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego Odsłon: 305
Ślub cywilny Odsłon: 429
Ślub konkordatowy Odsłon: 551
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego Odsłon: 734
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą Odsłon: 262
Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego Odsłon: 786
Zgłoszenie urodzenia dziecka Odsłon: 364
Zgłoszenie zgonu Odsłon: 311
Zmiana imienia lub nazwiska Odsłon: 353
Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym Odsłon: 375