RGI.271.9.2019: Dostawa - Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.9.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania 05-03-2019 Odsłon: 172
RGI.271.9.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 22-02-2019 Odsłon: 177
RGI.271.9.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 22-02-2019 Odsłon: 187