RGI.271.7.2019: Roboty budowlane - Wymiana posadzek w Zespole Szkół w Dąbrowie, Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Trzcianie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • przedmiar robót pn.: Wymiana posadzek w szkołach i przedszkolu, poz. 30,
  • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Posadzki z wykładzin rulonowych PCW,
  • niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.7.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19-02-2019 Odsłon: 182
RGI.271.7.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 12-02-2019 Odsłon: 197
RGI.271.7.2019: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 06-02-2019 Odsłon: 207
RGI.271.7.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30-01-2019 Odsłon: 200
RGI.271.7.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 30-01-2019 Odsłon: 192