RGI.271.2.2019: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. Etap I oraz utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 2. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137019R dz. nr ewid. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 3. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 690 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 4. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108768R dz. nr ewid. 491 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej;
 5. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1244 w miejscowości Dąbrowa;
 6. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137208R dz. nr ewid. 1168 w miejscowości Dąbrowa;
 7. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1701 w miejscowości Mrowla;
 8. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137807R dz. nr ewid. 831 w miejscowości Rudna Wielka;
 9. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137623R dz. nr ewid. 3325/1 w miejscowości Świlcza;
 10. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 2469 w miejscowości Świlcza;
 11. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108763R dz. nr ewid. 306/1 w miejscowości Świlcza;
 12. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 548/1, 549 w miejscowości Świlcza;
 13. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 910/1 w miejscowości Trzciana;
 14. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 108757R dz. nr ewid. 2581 w miejscowości Trzciana;
 15. przedmiar robót pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137306R dz. nr ewid. 688/1 w miejscowości Woliczka;
 16. przedmiar robót pn.: Utwardzenie powierzchni terenu na dz. nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa;
 17. specyfikacja techniczna pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r. wraz z utwardzeniem terenu części działki nr ewid. 1698/1 w miejscowości Dąbrowa,
 18. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.2.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania 15-02-2019 Odsłon: 172
RGI.271.2.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 12-02-2019 Odsłon: 217
RGI.271.2.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25-01-2019 Odsłon: 273
RGI.271.2.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 25-01-2019 Odsłon: 220