Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.15.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą :budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 575/8, 585, 2355, 4837, 4029/3, 4029/5,obręb Świlcza, Gmina Świlcza 06-05-2019 Odsłon: 19
RGP.6733.14.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „RGP.6733.14.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działki o nr ewid.: 1786/2 obręb Mrowla, Gmina Świlcza 06-05-2019 Odsłon: 16
RG.0002.9.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 24.04.2019 r. nt. zwołania IX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 24-04-2019 Odsłon: 51
RGP.6733.6.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08.04.2019r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na szkolne – pokój higienistki i bibliotekę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, na działce nr ew. gr. 431/1, położonej w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza”, na rzecz Gminy Świlcza 18-04-2019 Odsłon: 45
RGP.6733.13.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 8 kwietnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „RGP.6733.13.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 954/4 945, 924 położonych w miejscowości Trzciana 11-04-2019 Odsłon: 45
RGP.6733.12.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 8 kwietnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „RGP.6733.12.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 575/2, 585, 698/6, 697/6, 696/6, 695/8, 695/15, 695/14 położonych w miejscowości Świlcza 11-04-2019 Odsłon: 42
RGP.6733.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 3 kwietnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „RGP.6733.11.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: zmiana użytkowania części pomieszczeń istniejącym przedszkolu na żłobek na terenie nieruchomości 407 A, na działce nr ewid. 891, położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza.”, dla inwestora: Gmina Świlcza 11-04-2019 Odsłon: 42
RG.0002.8.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 08.04.2019 r. nt. zwołania VIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 09-04-2019 Odsłon: 53
RGP.6733.9.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 18 marca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 499/5, 498/1, 498/2, 498/3 obręb Świlcza 05-04-2019 Odsłon: 53
RGP.6733.8.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 18 marca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 3894/2, 3903, 3939, 3941, 3942/1, 3944/1, obręb Bratkowice 05-04-2019 Odsłon: 53
RGP.6733.7.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 18 marca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 729/3, 730/2, 730/1, 732/2, 733/2, 733/3 obręb Rudna Wielka 05-04-2019 Odsłon: 54
RG.0002.7.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 15.03.2019 r. nt. zwołania VII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 15-03-2019 Odsłon: 77
RGP.6733.10.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 28 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania, na żądanie: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 5448/1, 5450/2, 19/1,4348/4, 4349/3, 4350, 4351/1, 4351/8,4352/9, 4353/7,4354/12, 4354/3, 4351/7, 4351/6, 4351/5, 4351/4, 4352/5, 4353/3, 4352/6, 4353/4, 4354/6, 4354/7, 4354/8, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 15-03-2019 Odsłon: 40
RGP.6733.8.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania, na żądanie: PSG Sp. z o.o. w Tarnowie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 3894/2, 3903, 3939, 3941, 3942/1, 3944/1, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 15-03-2019 Odsłon: 43
2019.03.14: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 w miejscowości Trzciana 15-03-2019 Odsłon: 46
RGP.6733.11.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.03.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym przedszkolu na żłobek, na terenie obejmującym nieruchomość 407 A, na działce o nr ewid. 891, położonej w miejscowości Bratkowice, dla inwestora Gminy Świlcza 05-03-2019 Odsłon: 61
RGP.6733.5.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.03.2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej na przedszkole i żłobek, na działce o nr ewid. 1612/2, położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 05-03-2019 Odsłon: 54
RGP.6733.3.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.03.2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid. 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, położonych w miejscowości Rudna Wielka,, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 05-03-2019 Odsłon: 51
RGP.6733.9.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28.02.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 499/5, 498/1, 498/2, 498/3, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 28-02-2019 Odsłon: 54
RGP.6733.59.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26.02.2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 910/1, 916/1, 914/2 obręb Trzciana, gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 27-02-2019 Odsłon: 63