Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.34.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Dąbrowa, Trzciana, na działkach nr 1541/1 obręb Trzciana, 1001, 941, 940/2- obręb Dąbrowa gm. Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o.o. Tarnów 25-07-2019 Odsłon: 14
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Świlcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. gr. 3633/1, 3632/2, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 23-07-2019 Odsłon: 13
RGP.6733.26.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 12 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.26.2019 dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogi na terenie gminy ŚWilcza, na dziatkach o nr ewid.: 575/9,575/8,585, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 23-07-2019 Odsłon: 15
RGP.6733.33.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na działkach o nr.: 4094/6, 4048/2, 4046/10, 4046/3, 4046/4, obręb Świlcza gm. Świlcza, , dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 22-07-2019 Odsłon: 14
RGP.6733.32.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Trzciana, na działkach nr.: 663/3, 663/4, 663/5, 663/6, obręb Trzciana gm. Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 22-07-2019 Odsłon: 13
RGP.6733.31.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV-oświetlenie drogi gminnej w m. Mrowla, na działkach o nr eiwd.: 2710/25, 2710/24, 2710/45 obręb Mrowla, gmina Świlcza 22-07-2019 Odsłon: 14
RGP.6733.35.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na działkach o nr ew. 4592/6, 4591, 4592/5, 4593/1, 4594 obręb Bratkowice, gmina Świlcza 22-07-2019 Odsłon: 11
RG.0002.12.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 22.07.2019 r. nt. zwołania XII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-07-2019 Odsłon: 38
RGP.6733.29.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 9 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działki o nr ewid.: 616/1, 617/6, 617/4 obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 20
RGP.6733.27.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 9 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa oświetlenia drogi na terenie Gminy Świlcza, na działce nr ewid.: 2355 obręb Świlcza Gmina Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 16
RGP.6733.25.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 9 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, : budowa oświetlenia terenu Gminy Świlcza na działkach nr ewid.: 4029/3, 4029/5 obręb Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 14
RGP.6733.24.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 5 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.24.2019: dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na terenie działki o nr ewid.: 1774/5, 1775/3, 1776/1 obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 10
RGP.6733.22.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 3 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak : RGP.6733.14.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na terenie działki o nr ewid.: 499/1, 499/2, 499/3, 499/4 obręb Woliczka, Gmina Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 13
RGP.6733.23.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w km 0+145 – km 0+685” na działce nr ew. gr. 2175, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 04-07-2019 Odsłon: 21
RGP.6733.43.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2019 o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia boiska w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1621, 1623 i 1627 obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 27-06-2019 Odsłon: 25
RGP.6733.21.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 918/2, 918/1, 917, położonych w miejscowości Dabrowa, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 27-06-2019 Odsłon: 20
RGP.6733.30.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 czerwca 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 2201, 2532/2, 2533/1, 2533/2, 2533/3, 2533/4, 2532/1, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 24-06-2019 Odsłon: 26
RGP.6733.27.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 czerwca 2019 o korekcie wniosku z dnia 03 czerwca 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na części działki o nr ewid.: 2355, położonej w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 24-06-2019 Odsłon: 23
RGP.6733.26.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 czerwca 2019 o korekcie wniosku z dnia 03 czerwca 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 575/9, 575/8, 585, położonych w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 24-06-2019 Odsłon: 25
RGP.6733.25.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 czerwca 2019 o korekcie wniosku z dnia 03 czerwca 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 4029/3, 4029/5, położonych w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 24-06-2019 Odsłon: 21