Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.30.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 2201, 2532/2, 2533/1, 2533/2, 2533/3, 2533/4, 2532/1, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-08-2019 Odsłon: 2
RGP.6733.29.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 616/1, 617/6, 617/5, 617/4, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-08-2019 Odsłon: 2
RGP.6733.28.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego ”Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 734/17, 734/18, 734/15, 734/9, 734/10, 734/11, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-08-2019 Odsłon: 2
RGP.6733.27.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa oświetlenia drogi na terenie Gminy Świlcza na działce nr ew. gr. 2355, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla inwestora Gminy Świlcza 19-08-2019 Odsłon: 2
RGP.6733.25.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia terenu Gminy Świlcza na działkach nr ew. gr. 4029/3, 4029/5, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla inwestora Gminy Świlcza 19-08-2019 Odsłon: 2
RGP.6733.32.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 sierpnia 2019 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 663/3, 663/4, 663/5, 663/6, położonych w miejscowości Trzciana, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 13-08-2019 Odsłon: 9
RGP.6733.37.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.37.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia siłowni plenerowej, na części działki nr ew. gr. 27/37, położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza” 09-08-2019 Odsłon: 12
RGP.6733.35.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.35.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 4592/6, 4591, 4592/5, 4593/1, 4594 położonych w miejscowości Bratkowice, gm.Świlcza” 09-08-2019 Odsłon: 12
RGP.6733.33.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.33.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 4094/6, 4048/2, 4046/10, 4046/4 położonych w miejscowości Świlcza, gm.Świlcza” 09-08-2019 Odsłon: 13
RGP.6733.31.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.31.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV- oświetlenia drogi gminnej, na części działek o nr ewid. 2710/25, 2710/24, 2710/45 obręb Mrowla, Gmina Świlcza , dla inwestora Gminy Świlcza” 08-08-2019 Odsłon: 11
RGP.6733.34.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.34.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, położonej na działkach nr ew. gr. 1541/1 w miejscowości Trzciana oraz 1001, 941, 940/2, w miejscowości Dąbrowa, gm.Świlcza” 08-08-2019 Odsłon: 9
RGP.6733.40.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Trzciana na działkach nr. 994/2, 994/3, 994/5, 993, 991/5, 991/4 Obr. Trzciana gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 07-08-2019 Odsłon: 11
RGP.6733.39.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w msc. Mrowla, na terenie działek o nr ewid.: 1600/2, 1601, 1602/1, 1602/2, obręb Mrowla, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 06-08-2019 Odsłon: 9
RGP.6733.38.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska, na terenie części działek o nr ewid.: 1168, 1169, 1170, 1171, 810/1, obręb Błędowa Zgłobienska, Gmina Świlcza, dla inwestora Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9 31-07-2019 Odsłon: 16
RGP.6733.37.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25.07.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia siłowni plenerowej w m. Mrowla – lampa hybrydowa, na części działki o nr ewid. 2710/37, położonej w miejscowości Mrowla, dla inwestora Gminy Świlcza 29-07-2019 Odsłon: 14
RGP.6733.34.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Dąbrowa, Trzciana, na działkach nr 1541/1 obręb Trzciana, 1001, 941, 940/2- obręb Dąbrowa gm. Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o.o. Tarnów 25-07-2019 Odsłon: 14
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Świlcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. gr. 3633/1, 3632/2, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 23-07-2019 Odsłon: 13
RGP.6733.26.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 12 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.26.2019 dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogi na terenie gminy ŚWilcza, na dziatkach o nr ewid.: 575/9,575/8,585, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 23-07-2019 Odsłon: 15
RGP.6733.33.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na działkach o nr.: 4094/6, 4048/2, 4046/10, 4046/3, 4046/4, obręb Świlcza gm. Świlcza, , dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 22-07-2019 Odsłon: 14
RGP.6733.32.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Trzciana, na działkach nr.: 663/3, 663/4, 663/5, 663/6, obręb Trzciana gm. Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 22-07-2019 Odsłon: 13