Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.23.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa drogi gminnej nr 108765R w km 0+145 – km 0+685 na działce o nr ewid. 2175, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 14-06-2019 Odsłon: 9
RGP.6733.27.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 czerwca 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na części działki o nr ewid.: 2355, położonej w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-06-2019 Odsłon: 9
RGP.6733.25.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 czerwca 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 4029/3, 4029/5, położonych w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-06-2019 Odsłon: 11
RGP.6733.18.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.18.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działki o nr ewid.: 1391/3, 1390/3, 1390/1, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385 obręb Mrowla, Gmina Świlcza 12-06-2019 Odsłon: 12
RGP.6733.17.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.06.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1507/1, 1507/2, 1506/2, 1510, obręb Trzciana, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 07-06-2019 Odsłon: 21
RGP.6733.22.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.14.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na terenie działki o nr ewid.: 499/1, 499/2, 499/3, 499/4 obręb Woliczka, Gmina Świlcza 06-06-2019 Odsłon: 21
RGP.6733.20.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.20.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działki o nr ewid.: 1390/3, 1390/4, 1390/5, 1390/6, obręb Mrowla, Gmina Świlcza 06-06-2019 Odsłon: 19
RGP.6733.46.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 31 maja 2019 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.46.2018 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa oświetlenia dróg i parkingu na terenie Gminy Świlcza 06-06-2019 Odsłon: 21
RGP.6733.24.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.24.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na terenie działki o nr ewid.: 1774/5, 1775/3, 1776/1 obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 06-06-2019 Odsłon: 18
RG.0002.11.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 03.06.2019 r. nt. zwołania XI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 03-06-2019 Odsłon: 42
RGP.6733.21.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29.05.2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 918/2, 918/1, 917, położonych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza 31-05-2019 Odsłon: 23
RGP.6733.11.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 maja 2019 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym przedszkolu na żłobek na terenie nieruchomości 407A, na działce nr ew. gr. 891, położonej w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza 22-05-2019 Odsłon: 25
RG.0002.10.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 22.05.2019 r. nt. zwołania X sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-05-2019 Odsłon: 63
RGP.6733.17.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 1507/1, 1507/2, 1506/2, 1510 obręb Trzciana, Gmina Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 26
RGP.6733.16.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 4033/5, 4031/3 obręb Świlcza, Gmina Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 22
RGP.6733.10.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2019 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 954/4, 945, 924 obręb Trzciana, Gmina Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 25
RGP.6733.9.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 499/5, 498/1, 498/2, 498/3 obręb Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 20
RGP.6733.8.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 3894/2, 3903, 3939, 3941, 3942/1, 3944/1,obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 23
RGP.6733.17.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 1507/1, 1507/2, 1506/2, 1510 obręb Trzciana, Gmina Świlcza 06-05-2019 Odsłon: 30
RGP.6733.16.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza , na terenie działek o nr ewid.: 4033/5, 4031/3 obręb Świlcza, Gmina Świlcza 06-05-2019 Odsłon: 30