Uchwały podjęte w 2018 r.

Tytuł Odsłony
Uchwala Nr LXVI/520/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 337
Uchwala Nr LXVI/519/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 314
Uchwala Nr LXVI/518/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 371
Uchwala Nr LXVI/517/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Odsłon: 332
Uchwala Nr LXVI/516/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 304
Uchwała Nr LXV/515/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożycz ki długoterminowej Odsłon: 339
Uchwała Nr LXV/514/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Odsłon: 329
Uchwała Nr LXV/513/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r. Odsłon: 300
Uchwała Nr LXV/512/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco należytego wykonania przez Gminę umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury przy stawach w Trzcianie” Odsłon: 328
Uchwała Nr LXIV/511/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 346
Uchwała Nr LXIV/510/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 306
Uchwała Nr LXIV/509/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 297
Uchwała Nr LXIV/508/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Stypendialnego Gminy Świlcza oraz trybu postępowania w tych sprawach Odsłon: 317
Uchwała Nr LXIV/507/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowości Trzciana Odsłon: 307
Uchwała Nr LXIV/506/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej Nr 137218 R położonej w Dąbrowie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr 1000/1, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania Odsłon: 294
Uchwała Nr LXIV/505/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 282
Uchwała Nr LXIV/504/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 292
Uchwała Nr LXIV/503/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Dębica Odsłon: 316
Uchwała Nr LXIV/502/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Odsłon: 309
Uchwała Nr LXIV/501/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Odsłon: 298
Uchwała Nr LXIII/500/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli, nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę Świlcza na realizację zadania pn. Budowa zadaszonej sceny Odsłon: 320
Uchwała Nr LXIII/499/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 288
Uchwała Nr LXIII/498/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 299
Uchwała Nr LXIII/497/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia, na terenie Gminy Świlcza, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów Odsłon: 292
Uchwała Nr LXIII/496/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia, na terenie Gminy Świlcza, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów Odsłon: 298