RGI.271.23.2019: Roboty budowlane - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 647


Ogłoszone na: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2935c646-2046-4d90-b561-ad4092920f21

    

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 422.38 KB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 czerwiec 2019 12:24 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 czerwiec 2019 12:24 Bogdan Dworak