ZWiK 74/07/2019: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem

Tytuł Opublikowano Odsłony
ZWiK 74/07/2019: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-08-2019 Odsłon: 46
ZWiK 74/07/2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31-07-2019 Odsłon: 80
ZWiK 74/07/2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 30-07-2019 Odsłon: 71
ZWiK 74/07/2019: Modyfikacja treści siwz nr 1 25-07-2019 Odsłon: 86
ZWiK 74/07/2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 22-07-2019 Odsłon: 81
ZWiK 74/07/2019: Ogłoszenie o zamówieniu 22-07-2019 Odsłon: 84