RGI.271.5.2019: Roboty budowlane - Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. pozwolenie na budowę parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 1386/4.125/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak: AB.6740.4.125.2018,
  2. projekt budowlany budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
  3. projekt wykonawczy budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
  4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
  5. przedmiar robót budowy parkingu przy budynku  Urzędu Gminy w Świlczy wraz z oświetleniem na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2, 3632/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza,
  6. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.5.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28-02-2019 Odsłon: 188
RGI.271.5.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 08-02-2019 Odsłon: 221
RGI.271.5.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24-01-2019 Odsłon: 228
RGI.271.5.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 24-01-2019 Odsłon: 221