RGI.271.29.2019: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020 - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020.
  • Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.29.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27-08-2019 Odsłon: 47
RGI.271.29.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 20-08-2019 Odsłon: 77
RGI.271.29.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12-08-2019 Odsłon: 81
RGI.271.29.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 12-08-2019 Odsłon: 73