RGI.271.28.2019: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania.

Zadanie 1
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów problemowych.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.28.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania 10-09-2019 Odsłon: 87
RGI.271.28.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 05-09-2019 Odsłon: 114
RGI.271.28.2019: Modyfikacja treści siwz nr 1 21-08-2019 Odsłon: 58
RGI.271.28.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 05-08-2019 Odsłon: 142
RGI.271.28.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 05-08-2019 Odsłon: 100