RGI.271.27.2019: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi w zakresie dowozu  dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020.
  2. Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.27.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania 12-08-2019 Odsłon: 76
RGI.271.27.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 12-08-2019 Odsłon: 79
RGI.271.27.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02-08-2019 Odsłon: 71
RGI.271.27.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 02-08-2019 Odsłon: 78