RGI.271.26.2019: Roboty budowlane - Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – budowa obiektów małej architektury na dz. nr ewid. 4030/4, 4032 w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza z dnia 27 czerwca 2018 r.,
  • projekt budowlany budowy obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 pkt. 22) siłownia terenowa, strefa rekreacyjna na stadionie sportowym w Świlczy,
  • pozwolenie na przebudowę obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1562/4.123.2018 z dnia 10 września 2018 r., znak: AB.6740.4.123.2018,
  • projekt budowlany przebudowy obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa obiektów małej architektury (kapliczka św. Jana Nepomucena, plac zabaw, słupy do monitoringu parkowego) w parku podworskim na dz. nr ewid.  3608/22 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
  • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy,
  • przedmiar robót pn.: Budowa terenowych urządzeń sportowych – stadion sportowy w Świlczy - siłownia i strefa relaksu,
  • przedmiar robót pn.: Przebudowa obiektów małej architektury Park Podworski w Bratkowicach – plac zabaw, słupy monitoringu parkowego,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.26.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania 14-08-2019 Odsłon: 58
RGI.271.26.2019: Wyjaśnienie treści siwz nr 2 07-08-2019 Odsłon: 54
RGI.271.26.2019: Modyfikacja treści siwz nr 2 05-08-2019 Odsłon: 52
RGI.271.26.2019: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 05-08-2019 Odsłon: 50
RGI.271.26.2019: Modyfikacja treści siwz nr 1 29-07-2019 Odsłon: 83
RGI.271.26.2019: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29-07-2019 Odsłon: 75
RGI.271.26.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 18-07-2019 Odsłon: 102
RGI.271.26.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 18-07-2019 Odsłon: 100