RGI.271.21.2019: Roboty budowlane - Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla i Rudna Wielka wraz z pompownią wody i policznikowym kablem elektrycznym w Rudnej Wielkiej na działkach nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na działkach nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 1385/4.131/2018 z dnia 16.08.2018 r., znak AB.6740.4.131,
  • projekt budowlany budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej oraz policznikową instalacją energetyczną na dz. nr ewid. 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza oraz na dz. nr ewid. 171, 175, 177/7, 177/9, 185, 191 w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej,
  • przedmiar robót pn.: Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla Rudna Wielka wraz z pompownią wody,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.21.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31-07-2019 Odsłon: 53
RGI.271.21.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 09-07-2019 Odsłon: 92
RGI.271.21.2019: Przedmiar robót wersja edytowalna (xlsx) 08-07-2019 Odsłon: 67
RGI.271.21.2019: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 05-07-2019 Odsłon: 64
RGI.271.21.2019: Przedmiar robót wersja edytowalna 05-07-2019 Odsłon: 75
RGI.271.21.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21-06-2019 Odsłon: 197
RGI.271.21.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 21-06-2019 Odsłon: 138