RGI.271.20.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.20.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25-06-2019 Odsłon: 28
RGI.271.20.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 21-06-2019 Odsłon: 30
RGI.271.20.2019: Modyfikacja treści siwz nr 2 17-06-2019 Odsłon: 41
RGI.271.20.2019: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 17-06-2019 Odsłon: 38
RGI.271.20.2019: Modyfikacja treści siwz nr 1 13-06-2019 Odsłon: 46
RGI.271.20.2019: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13-06-2019 Odsłon: 47
RGI.271.20.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 05-06-2019 Odsłon: 60
RGI.271.20.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2019 Odsłon: 65