RGI.271.18.2019: Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 3 budynków na terenie Gminy Świlcza, na podstawie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót towarzyszący

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie:
 1. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 2. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
 4. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie;
 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy:
 1. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 2. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy,
 4. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy;
 • w zakresie dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza:
 1. pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid. 6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza – decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 57/4.255/2019 z dnia 11.01.2019 r., znak: AB.6740.4.255.2018,
 2. projekt budowlany pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 3. projekt wykonawczy pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 5. przedmiar robót pn.: Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody – Bratkowice w ramach zadania pn.: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (rozwój OZE) na terenie gminy Świlcza” na działce ewid.  6829 położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.18.2019: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31-07-2019 Odsłon: 60
RGI.271.18.2019: Sprostowanie - Informacja z otwarcia ofert 10-07-2019 Odsłon: 72
RGI.271.18.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08-07-2019 Odsłon: 64
RGI.271.18.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 25-06-2019 Odsłon: 79
RGI.271.18.2019: Wyjaśnienie treści siwz nr 1 19-06-2019 Odsłon: 106
RGI.271.18.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 07-06-2019 Odsłon: 140
RGI.271.18.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07-06-2019 Odsłon: 158