RGI.271.1.2019: Dostawa - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza
 

  
Uwaga !!! 

Podaje się prawidłowy Identyfikator postępowania 
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dnia 07.02.2019 r. 

58ead922-1b91-4594-9b62-89ba0fd2cb0c

  

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.1.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania 22-02-2019 Odsłon: 123
RGI.271.1.2019: Modyfikacja treści SIWZ nr 3 08-02-2019 Odsłon: 136
RGI.271.1.2019: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (08.02.2019 r.) 08-02-2019 Odsłon: 138
RGI.271.1.2019: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 07-02-2019 Odsłon: 145
RGI.271.1.2019: Modyfikacja treści SIWZ nr 2 06-02-2019 Odsłon: 133
RGI.271.1.2019: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane do publikacji (06.02.2019 r.) 06-02-2019 Odsłon: 137
RGI.271.1.2019: Modyfikacja treści SIWZ nr 1 04-02-2019 Odsłon: 150
RGI.271.1.2019: Klucz Publiczny i identyfikator postępowania - Mini Portal 16-01-2019 Odsłon: 251
RGI.271.1.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16-01-2019 Odsłon: 161
RGI.271.1.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 16-01-2019 Odsłon: 170