RGI.271.25.2019: Roboty budowlane - Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • projekt budowlany remontu istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
  • przedmiar robót pn.: Remont istniejących pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dąbrowie,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.25.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24-07-2019 Odsłon: 62
RGI.271.25.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 17-07-2019 Odsłon: 75
RGI.271.25.2019: Modyfikacja treści siwz nr 1 11-07-2019 Odsłon: 73
RGI.271.25.2019: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 11-07-2019 Odsłon: 70
RGI.271.25.2019: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02-07-2019 Odsłon: 104
RGI.271.25.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28-06-2019 Odsłon: 129
RGI.271.25.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 28-06-2019 Odsłon: 121