RGI.271.13.2019: Dostawa - Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej dla potrzeb własnych i jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.13.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania 18-03-2019 Odsłon: 181
RGI.271.13.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 08-03-2019 Odsłon: 208
RGI.271.13.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 08-03-2019 Odsłon: 146