RGI.271.9.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami mał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza 

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 5 25-03-2020 Odsłon: 25
RGI.271.9.2020: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 25-03-2020 Odsłon: 15
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 4 (1) 23-03-2020 Odsłon: 30
RGI.271.9.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3 23-03-2020 Odsłon: 28
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 3 13-03-2020 Odsłon: 7
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 3 (2) 13-03-2020 Odsłon: 61
RGI.271.9.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 13-03-2020 Odsłon: 47
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 2 05-03-2020 Odsłon: 83
RGI.271.9.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1 05-03-2020 Odsłon: 55
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 1 03-03-2020 Odsłon: 75
RGI.271.9.2020: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 27-02-2020 Odsłon: 106
RGI.271.9.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24-02-2020 Odsłon: 218
RGI.271.9.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 24-02-2020 Odsłon: 89