RGI.271.6.2020: Usługi - Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Świlcza w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.6.2020: Informacja o udzieleniu zamówienia 09-03-2020 Odsłon: 118
RGI.271.6.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14-02-2020 Odsłon: 146
RGI.271.6.2020: Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu 04-02-2020 Odsłon: 150
RGI.271.6.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 29-01-2020 Odsłon: 160