RGI.7013.6.2019: Roboty budowlane - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2019 r.,
3) przedmiar robót – Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2019 r.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.7013.6.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15-03-2019 Odsłon: 123
RGI.7013.6.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28-02-2019 Odsłon: 170
RGI.7013.6.2019: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 28-02-2019 Odsłon: 153