RGI.7013.11.2019: Roboty budowlane - Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) opis docieplenia ścian budynku wraz z kolorystyką elewacji,
2) przedmiar robót pn.: Termomodernizacja Pawilonu Sportowego w Mrowli,
3) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.7013.11.2019: Wyjaśnienie treści siwz nr 1 08-10-2019 Odsłon: 16
RGI.7013.11.2019: Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia 07-10-2019 Odsłon: 22
RGI.7013.11.2019: Ogłoszenie o zamówieniu 07-10-2019 Odsłon: 20