RGI.7013.2.2019: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach z przeznaczeniem na pokój higienistki i bibliotekę

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  • projekt budowlany pn.: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę,
  • szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na zadnie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża budowlano-konstrukcyjna,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji sanitarnych,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacji elektrycznych,
  • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża architektura,
  • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę” – branża instalacje sanitarne,
  • przedmiar robót pn.: „Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Bratkowicach” – branża instalacje elektryczne.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.7013.2.2019: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16-07-2019 Odsłon: 49
RGI.7013.2.2019: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 09-07-2019 Odsłon: 76
RGI.7013.2.2019: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 28-06-2019 Odsłon: 118
RGI.7013.2.2019: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 28-06-2019 Odsłon: 92