Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Uchwały Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 w sprawie przystąpienia do realizacji Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Odsłon: 128
Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020-2029 Odsłon: 135
Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 139
Imienny wykaz głosowań radnych na XXI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 10 lutego 2020 r. Odsłon: 149
Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Renatę S. w przedmiocie poparcia jej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Odsłon: 178
Uchwały Nr XX/165/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym przez Renatę S. w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych miejsc do parkowania pojazdów przez kościołami i cmentarzami Odsłon: 177
Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 163
Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 142
Imienny wykaz głosowań radnych na XX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 stycznia 2020 r. Odsłon: 152