Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXIII/192/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 114
Uchwała Nr XXIII/191/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 113
Uchwała Nr XXIII/190/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 102
Uchwała Nr XXIII/189/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 102
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 kwietnia 2020 r. Odsłon: 104
Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 112
Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 122
Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2020” Odsłon: 115
Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 110
Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudna Wielka Odsłon: 114
Uchwała Nr XXII/183/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dąbrowa Odsłon: 110
Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2018 – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 126
Uchwała Nr XXII/181/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza Odsłon: 116
Uchwała Nr XXII/180/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 104
Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice Odsłon: 94
Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 94
Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 w Miejscowości Trzciana Odsłon: 92
Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Szpital Kliniczny” w miejscowościach Rudna Wielka i Mrowla Odsłon: 112
Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SAG i Szpital Kliniczny” w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka Odsłon: 115
Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „przy Cmentarzu” Odsłon: 92
Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowości Świlcza Odsłon: 92
Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 83
Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 95
Imienny wykaz głosowań radnych na XXII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 marca 2020 r. Odsłon: 110
Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 10 lutego 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 149