Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 4 sierpnia 2020 r. Odsłon: 31
Uchwała Nr XXIV/204/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 - 2029 Odsłon: 31
Uchwała Nr XXV/203/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 39
Imienny wykaz głosowań radnych na XXV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 13 lipca 2020 r. Odsłon: 47
Uchwała Nr XXIV/202/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świlcza lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Odsłon: 75
Uchwała Nr XXIV/201.2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku” Odsłon: 94
Uchwała Nr XXIV/200/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów Małopolski w celu wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Odsłon: 68
Uchwała Nr XXIV/199/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 81
Uchwała Nr XXIV/198/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 69
Uchwała Nr XXIV/197/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 79
Uchwała Nr XXIV/196/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 68
Uchwała Nr XXIV/195/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 63
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 18 maja 2020 r. Odsłon: 87
Uchwała Nr XXIII/194/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 88
Uchwała Nr XXIII/193/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 78
Uchwała Nr XXIII/192/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 89
Uchwała Nr XXIII/191/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 86
Uchwała Nr XXIII/190/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 78
Uchwała Nr XXIII/189/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 – 2029 Odsłon: 77
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 kwietnia 2020 r. Odsłon: 78
Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 88
Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Świlcza Odsłon: 95
Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2020” Odsłon: 89
Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bratkowice Odsłon: 84
Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudna Wielka Odsłon: 89