Uchwały podjęte w 2020 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXIX/236/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Świlcza/Kamyszyn Odsłon: 40
Uchwała Nr XXIX/235/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Porozumienia Międzygminnego powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Świlcza zadania z zakresu pomocy społecznej Odsłon: 36
Uchwała Nr XXIX/234/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Woliczka Odsłon: 21
Uchwała Nr XXIX/233/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świlcza na lata 2020-025" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu” (2) Odsłon: 21
Uchwała Nr XXIX/232/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świlcza na lata 2021 – 2023 Odsłon: 21
Uchwała Nr XXIX/231/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Świlcza na lata 2020-2029 Odsłon: 20
Uchwała Nr XXIX/230/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 19
Uchwała Nr XXIX/229/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 21
Uchwała Nr XXIX/228/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 19
Imienny wykaz głosowań radnych na XXIX Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 12 października 2020 r. Odsłon: 23
Uchwała Nr XXVIII/227/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 36
Uchwała Nr XXVIII/226/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/223/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 29
Uchwała Nr XXVIII/225/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 65
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 7 września 2020 r. Odsłon: 79
Uchwała Nr XXVII/224/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Świlcza Odsłon: 83
Uchwała Nr XXVII/223/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świlcza w roku szkolnym 2020/2021 Odsłon: 42
Imienny wykaz głosowań radnych na XXVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 31 sierpnia 2020 r. Odsłon: 57
Uchwała Nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Odsłon: 60
Uchwała Nr XXVI/221/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 137609R w miejscowości Świlcza” Odsłon: 60
Uchwała Nr XXVI/220/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis- przesłano do RIO Odsłon: 60
Uchwała Nr XXVI/219/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 60
Uchwała Nr XXVI/218/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik Odsłon: 57
Uchwała Nr XXVI/217/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 50
Uchwała Nr XXVI/216/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 84
Uchwała Nr XXVI/215/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaniechania łączenia klas III Szkoły Podstawowej w Trzcianie Odsłon: 53