Uchwały podjęte w 2019 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Odsłon: 17
Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 12
Uchwała NR XIII/120/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 8
Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta Gminy Świlcza Odsłon: 12
Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 9
Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty Odsłon: 9
Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2023 – Program Rozwoju Odsłon: 5
Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głogów Małopolski w przedmiocie wzajemnego powierzenia sobie realizacji zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu niektórych dróg Odsłon: 9
Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trzciana Odsłon: 7
Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 6
Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 7
Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 7
Imienny wykaz głosowań radnych na XIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 2 września 2019 r. Odsłon: 20
Uchwała NR XII/110/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Odsłon: 37
Uchwała NR XII/109/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 31
Uchwała NR XII/108/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 31
Uchwała NR XII/107/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 32
Uchwała NR XII/106/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 30
Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I. Odsłon: 20
Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia, od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, informacji o kandydatach na ławników Odsłon: 35
Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Odsłon: 23
Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Odsłon: 20
Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Odsłon: 27
Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 19
Imienny wykaz głosowań radnych na XII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 lipca 2019 r. Odsłon: 18