Uchwały podjęte w 2019 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trzciana Odsłon: 52
Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 54
Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 42
Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 50
Imienny wykaz głosowań radnych na XIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 2 września 2019 r. Odsłon: 72
Uchwała NR XII/110/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Odsłon: 75
Uchwała NR XII/109/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 66
Uchwała NR XII/108/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 59
Uchwała NR XII/107/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 68
Uchwała NR XII/106/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 60
Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I. Odsłon: 52
Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia, od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, informacji o kandydatach na ławników Odsłon: 62
Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Odsłon: 48
Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Odsłon: 46
Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania radnym i sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Odsłon: 56
Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 44
Imienny wykaz głosowań radnych na XII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 29 lipca 2019 r. Odsłon: 39
Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 47
Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 63
Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2019 Odsłon: 56
Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Odsłon: 63
Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2018 Odsłon: 58
Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 50
Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie" Odsłon: 46
Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie" Odsłon: 50