Uchwały podjęte w 2018 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 284
Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. Odsłon: 264
Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 248
Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 Odsłon: 245
Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019 - 2028 Odsłon: 283
Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2019 Nr IV/34/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. Odsłon: 346
Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 grudnia 2018 r. Odsłon: 267
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 245
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 w miejscowości Trzciana Odsłon: 269
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świlcza Odsłon: 248
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 223
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych Odsłon: 236
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Świlcza w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 Odsłon: 239
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Odsłon: 218
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzciana Odsłon: 245
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej oraz udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży Odsłon: 232
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 240
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru osoby uprawnionej do reprezentowania Gminy Świlcza na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” Odsłon: 211
Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Świlcza Odsłon: 234
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 220
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2018 Odsłon: 216
Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. Odsłon: 251
Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 26 listopada 2018 r. Odsłon: 277
Uchwała Nr II/19/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 295
Uchwała Nr II/18/2018 r. Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 222