Uchwały podjęte w 2017 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LI/381/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. ''Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna Wielka na lata 2017-2020'', współfinansowanego z Regionalnego Prog Odsłon: 115
Uchwała Nr LI/380/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Utworzenie i funkcjonowanie przez okres 12 miesięcy Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Błędowej Zgłobieńskiej", współfinansowanego z Reg Odsłon: 109
Uchwała Nr LI/379/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 122
Uchwała Nr LI/378/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 110
Uchwała Nr LI/377/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Trzcianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trzcianie Odsłon: 113
Uchwała Nr LI/376/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej Odsłon: 108
Uchwała Nr LI/375/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Br Odsłon: 104
Uchwała Nr LI/374/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dąbrowie, w ośmioletnią Szk Odsłon: 116
Uchwała Nr LI/373/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Bratkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach Odsłon: 101
Uchwała Nr LI/372/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej Odsłon: 124
Uchwała Nr LI/371/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Świlczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Świlczy Odsłon: 119
Uchwała Nr LI/370/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Odsłon: 111
Uchwała Nr LI/369/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody Odsłon: 118
Uchwała Nr LI/368/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 123
Uchwała Nr LI/367/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 115
Uchwała Nr LI/366/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 114
Uchwała Nr LI/365/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 124
Uchwała Nr LI/364/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 117
Uchwała Nr LI/363/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 103
Uchwała Nr LI/362/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 115
Uchwała Nr LI/361/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 112
Uchwała Nr LI/360/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 139
Uchwała Nr LI/359/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 122
Uchwała Nr LI/358/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 124
Uchwała Nr L/357/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 102