Pracownicy samorządowi za 2018

Tytuł Wytworzony Odsłony
Adam Dziedzic - Wójt Gminy 29-04-2019 Odsłon: 700
Sławomir Styka - Z-ca Wójta Gminy 30-04-2019 Odsłon: 467
Natalia Gawron - Skarbnik Gminy 26-04-2019 Odsłon: 545
Wilga Józef - Sekretarz Gminy 30-04-2019 Odsłon: 454