Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Bober Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 362
Cach Agata – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 194
Godlewska Janina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej 25-06-2018 Odsłon: 222
Kubas Krystyna - Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 241
Madej Dorota Elżbieta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 275
Majka Adam - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z siedzibą w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 293
Oleszak Eliza - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 25-06-2018 Odsłon: 379
Ostrowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli 25-06-2018 Odsłon: 264
Pachorek Tadeusz - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 410
Piątek Benedykta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 270
Potocki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie 25-06-2018 Odsłon: 249
Różańska Grażyna – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 164
Różańska Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 218
Rusin Danuta - Dyrektor Przedszkola w Świlczy 25-06-2018 Odsłon: 181
Smagała Zofia - Dyrektor Przedszkola w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 188
Smagała Zofia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie 25-06-2018 Odsłon: 160
Wasilewska-Naróg Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 25-06-2018 Odsłon: 201