Aby uzyskać zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, producenci rolni muszą złożyć wnioski w następujących terminach:

  • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

  • od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2019 r. w terminie:

  • do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

  • do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

     
   INFORMACJA
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego kasa w Urzędzie Gminy Świlcza jest okresowo nieczynna. W związku z powyższym, aby usprawnić wypłaty przyznanego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prosimy osoby mające wypłatę zwrotu akcyzy w kasie do dnia 28 kwietnia 2020 r. o podanie rachunku bankowego, aby zwrot mógł być wypłacony w formie przelewu na rachunek bankowy. Wniosek o wypłatę zwrotu akcyzy w formie przelewu na rachunek bankowy może być sporządzony odręcznie lub za pomocą gotowego wniosku (wzór poniżej), a następnie złożony do wrzutki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy Świlcza w godzinach:

7.30 -15.30 w poniedziałek
7.30 -15.00 wtorek - piątek

Pliki do pobrania:
    Informacja wraz ze wzorem wniosku - pobierz...

 
     

   
Pliki do pobrania:
    Wniosku o zwrot podatku akcyzowego - pobierz...


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:30 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:30 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 styczeń 2019 17:55 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 styczeń 2019 17:59 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 kwiecień 2020 10:44 Bogdan Dworak