Składający:

Podatnicy podatku od środków transportowych.

Termin składania:

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Miejsce składania:

Siedziba organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

Podstawa prawna:

Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
 

Pliki do pobrania:

     
   DT-1 -
Deklaracje na podatek od środków transportowych - pobierz...
     
   DT-1/A
-  Załącznik do deklaracji DT-1 - pobierz...

  

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:20 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:20 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:21 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:21 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:40 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 14:19 Bogdan Dworak